ONLINE: Лекторій для майбутніх нотаріусів «Підготовка до іспиту» (старт 15.05.2023)

Shape Image One
98 students

Лекторій для майбутніх нотаріусів «Підготовка до іспиту»

Навчання для осіб, які мають намір складати кваліфікаційний іспит з метою отримання Свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю

Старт 15 травня 2023 року, тривалість 10 днів

Онлайн

Якщо ви бажаєте брати участь із присутністю в залі у Києві – реєструйтеся тут   

Інститут «Радник» НПУ організовує навчання для осіб, які мають намір складати кваліфікаційний іспит з метою отримання Свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Програма

 • НОТАРІАТ В УКРАЇНІ:
  • Загальні положення.
  • Державні нотаріальні контори та державні нотаріальні архіви.
  • Приватна нотаріальна діяльність.
  • Повноваження щодо вчинення нотаріальних дій
   Людмила САДИХОВА
 • ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ:
  • Загальні правила вчинення нотаріальних дій.
  • Порядок вчинення окремих видів нотаріальних дій
   Марія ШАПЧЕНКО Людмила САДИХОВА  Наталія КОНОВАЛ
 • ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО:
  • Фізична та юридична особи.
  • Об’єкти цивільних прав.
  • Правочин.
  • Представництво.
  • Строки та терміни позовної давності.
  • Особисті немайнові права фізичної особи.
  • Право власності та інші речові права.
  • Загальні положення про зобов’язання.
  • Загальні положення про договір.
  • Окремі види зобов’язань (договорів)
   Андрій ГРИНЯК д.ю.н, проф.
 • Право інтелектуальної власності
            Любов МАЙДАНИК к.ю.н.
 • Недоговірні зобов’язання
            Мар’яна ПЛЕНЮК д.ю.н., проф. 
 • СПАДКОВЕ ПРАВО:
  • Поняття та види спадкування.
  • Здійснення права на спадкування.
  • Оформлення права на спадщину
   Людмила САДИХОВА
 • СІМЕЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО:
  • Загальні положення.
  • Шлюб.
  • Права та обов’язки подружжя, інших членів сім’ї та родичів.
  • Регулювання майнових та немайнових відносин.
   Ірина ПЕТРОВА к.ю.н.
 • ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО:
  • Загальні положення.
  • Склад та цільове призначення земель України.
  • Право на землю.
  • Правові засади правочинів щодо земельних ділянок.
  • Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах.
  • Поділ, об’єднання земельних ділянок.
  • Застосування оцінка земельних ділянок при вчиненні нотаріальних дій
   Алла КАЛЬНІЧЕНКО
 • ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО:
  • Загальні положення.
  • Податкова звітність.
  • Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна.
  • Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав.
  • Інші податки та збори, які сплачуються при посвідченні правочинів
   Людмила САДИХОВА
 • ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ НОТАРІАЛЬНОГО ДІЛОВОДСТВА:
  • Діловодство державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приватного нотаріуса.
  • Порядок приймання — передавання документів нотаріального діловодства у разі зміни завідувача державної нотаріальної контори, чи особи, відповідальної за ведення діловодства, заміщення (зупинення нотаріальної діяльності) приватного нотаріуса.
  • Складання та оформлення організаційно-розпорядчих документів.
  • Складання та оформлення нотаріальних документів. Порядок ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій.
  • Приймання, розгляд і реєстрація кореспонденції.
  • Контроль за виконанням документів. Вимоги щодо формування справ (нарядів).
  • Передавання справ до державного нотаріального архіву.
  • Видача і вилучення (виїмка) нотаріальних документів
   Лідія ГУЛЬ
 • ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЄДИНІ ТА ДЕРЖАВНІ РЕЄСТРИ:
  • Спадковий реєстр.
  • Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.
  • Єдиний реєстр нотаріусів.
  • Державний реєстр обтяжень рухомого майна.
  • Єдиний реєстр довіреностей
   Людмила САДИХОВА
 • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕННЯ:
  • Організаційні основи системи державної реєстрації  речових прав на нерухоме майно.
  • Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
  • Проведення державної реєстрації речових прав.
  • Скасування записів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
  • Державна реєстрація прав на земельні ділянки.
  • Державна реєстрація прав на об’єкти нерухомого майна (окрім земельних ділянок).
  • Оскарження рішень державного реєстратора прав.
  • Відповідальність у сфері державної реєстрації прав.
  • Плата (адміністративний збір) за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
  • Державна реєстрація обтяжень на нерухоме майно
 • ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ.
  • Загальні питання.
  • Проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
  • Оскарження реєстраційних дій, відмови в державній реєстрації, бездіяльності державного реєстратора.
  • Відповідальність у сфері державної реєстрації  юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
   Віталій ЖЕЛІНСЬКИЙ
 • ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ.
  Анатолій МОВЧУН
 • ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО:
  • Процесуальні строки.
  • Судові витрати.
  • Підсудність.
  • Позовне провадження.
  • Окреме провадження.
  • Судові рішення.
  • Перегляд судових рішень.
  • Процесуальні питання, пов’язані із виконанням судових рішень
   Денис КОНОВАЛ
 • ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ. КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
  Денис КОНОВАЛ
 • ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (вирішення ситуаційних та практичних завдань, складених за зразками Практичної частини іспиту)
  Наталія КОНОВАЛ

Лектори – досвідчені нотаріуси та інші фахівці-практики з різних галузей права.

У програмі – оновлення та систематизація знань із законодавства про нотаріат та державну реєстрацію, цивільного, сімейного, земельного, господарського, цивільного процесуального, податкового законодавства, нотаріального діловодства. Практика на основі оновлених тестів.

Учасники отримають сертифікат.

Радник

Expert

 • Ціна
  ₴ 13,800
 • Лектор Радник
 • Тривалість 92 години
 • Занять 24
 • Доступ Необмежений