Медіація: базові навички для нотаріуса

( Рейтинг )
Shape Image One
62 students

Реєстрацію завершено

Медіація: базові навички для нотаріуса

Тривалість навчання: 90 годин (40 годин теорія, 50 годин практика)

Учасниками курсу можуть бути лише нотаріуси!

Формат навчання:

 • онлайн-лекції, вправи та обговорення;
 • застосування інтерактивних методів навчання;
 • коучинг та зворотній зв’язок із тренерами;
 • практичні заняття, симуляційні вправи;
 • іспит за результатами курсу, за умови успішного складання якого учасники отримують сертифікат відповідно до вимог майбутнього Закону України «Про медіацію».

Автори програми та тренери

Аліна Сергєєва та Тетяна Цувіна, експерти з міжнародним досвідом в сфері медіації; адвокати; медіатори; автори першої в Україні програми з медіації для закладів вищої освіти, що готують правників; розробники програм для адвокатів, суддів та нотаріусів; співавтори підручника з медіації; мають практичний досвід викладання в Україні та за кордоном, досвід наукового вивчення медіації та законотворчої діяльності в цій сфері.

 

Модуль 1 – теоретичний, онлайн, 40 годин

02 лютого 2021 року – 06 квітня 2021 року

(10 занять по 4 години, 1 заняття на тиждень)

Тематичний блок 1. Вступ до альтернативного вирішення спорів та медіація як консенсуальний спосіб вирішення спорів

   1. Вступ до альтернативного вирішення спорів
   • поняття альтернативного вирішення спорів та їх ознаки;
   • альтернативне вирішення спорів та судочинство;
   • класифікація способів альтернативного вирішення спорів та їх коротка характеристика;
   • застосування альтернативних способів вирішення спорів в Україні та за кордоном.
   1. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів
   • медіація у системі способів альтернативного вирішення спорів;
   • поняття та ознаки медіації;
   • переваги та ризики медіації;
   • загальний огляд процедури медіації.

   Тематичний блок 2. Теоретичні основи медіації як способу врегулювання конфліктів (спорів).

   1. Принципи, види та моделі медіації
   • принципи медіації;
   • види медіації;
   • моделі медіації.
   1.  Основи конфліктології
    • поняття конфлікту та його сутність;
    • види та причини виникнення конфліктів;
    • структура та динаміка конфлікту;
    • типологія особливостей поведінки у конфліктах;
    • ефективні стратегії врегулювання та вирішення конфліктів.
   2. Суб’єкти медіації та медіація у професії нотаріуса
   • медіатор як професія;
   • компетентності медіатора;
   • етика медіатора;
   • використання медіації у нотаріальній практиці;
   • сторони медіації;
   • інші учасники медіації.
   1.  Документи в процедурі медіації.
   • правове регулювання медіації: міжнародний та національний рівні;
   • договори в медіації.

    

   Модуль 2 – практичний, офлайн, 50 годин

   2 частини по 3 дні

   Дати навчання будуть затверджені
   за результатами формування 3 груп у регіонах (Київ, Харків, Львів або Одеса)

   Тематичний блок 3. Процедура медіації.

   1. Премедіація
   • Інформаційна зустріч, залучення до медіації.
   • Оцінка медіабельності спору.
   • Медіаційна угода та договір про проведення медіації.
   • Підготовка медіатора до проведення процедури медіації.
   • Особливості проведення спільних та загальних зустрічей.
   • Ко-медіація.
   1. Характеристика окремих стадій медіації
   • Структура медіації: загальний огляд
   • Підготовча стадія медіаційної сесії;
   • Збір інформації та визначення тем для обговорення;
   • Робота з інтересами та потребами сторін;
   • Пошук та оцінка варіантів рішення;
   • Закріплення домовленостей та угода, досягнута за результатами медіації.

   Тематичний блок 4. Техніки медіатора

   1. Техніки активного слухання та їх застосування
   • Запрошення до розмови.
   • Рапорт.
   • Утримання від оцінок.
   • Перефразування.
   • Переформулювання.
   • Позитивний рефреймінг.
   • Резюмування.
   1. Техніки запитань
   • Основні види та функції запитань.
   • Практичні навички постановки запитань.
   • Застосування сократівського методу у медіації.
   • Допоміжні техніки медіатора, пов’язані із постановкою запитань.
   1. Інші техніки медіатора
   • BATNA/WATNA.
   • Невербальна комунікація.


   * Програма розроблена згідно із Керівними принципами щодо проектування та моніторингу схем навчання медіації від 14.06.2019 Європейської комісії з ефективності правосуддя (CEPEJ) та Програми обізнаності та навчання медіації для нотаріусів від 06.12.2019.

    

   This course is out of stock
   Огляд курсу
   • Ціна
    ₴ 12,000
   • Тривалість 90 годин
   • Занять 13
   • Доступ до 02.02.2021

   Курси, які також можуть вам сподобатися